Či už potrebujete upraviť na fotografii iba malý detail, alebo vytvoriť fotomontáž, všetko je možné. Digitálne spracovanie takmer nepozná hraníc. Využite naše služby.

Okrajovo spomeniem aspoň niektoré úpravy:


- odstránenie škvŕn, ako sú škrabance, prach, materské znamienka, pehy, jazvy,..

- zosvetlenie, či stmavenie určitých častí fotografie (pokožky, svetlej oblohy,..)

- zvýraznenie, doostrenie, či rozmazanie určitých častí fotografie

- oprava mechanického poškodenia fotografie (roztrhnutia)

- kolorovanie čiernobielych fotografií (doplnenie farbami)

- odstránenie neželanej osoby, prípadne jej nahradenie inou osobou

- zväčšenie, či zmenšenie konkrétneho predmetu, či osoby

- skombinovanie viacerých fotografií, či ich častí

- celkové vylepšenie fotografie (jas, kontrast, úprava farieb,..)

- doplnenie fotografie textom, alebo rámikom